Hvad er Try and Hire? Og hvordan arbejder vi med det?

Hvad er Try and Hire? Og hvordan arbejder vi med det?

Det er helt naturligt, at der hele tiden er en vis grad af udskiftning i medarbejderstaben i en virksomhed. Nogen gange skyldes denne udskiftning, at begge parter først efter en periode med ansættelse i virksomheden får øjnene op for, at matchet mellem virksomheden og kandidaten ikke er i top. Sådanne tilfælde, hvor en nyligt ansat forlader virksomheden efter kort tids ansættelse, er en bekostelig affære både tidsmæssigt og økonomisk. Kan du se fordelene i at se medarbejdere an, inden du ansætter, for på denne måde at undgå ressourcespild, er Try and Hire derfor en oplagt mulighed!

Et springbræt til fremtiden

Try and Hire er et koncept, hvor medarbejdere kan siges at være på prøve i en virksomhed i en afgrænset periode. Mere konkret betyder det, at en virksomhed ansætter en person som vikar med henblik på mulighed for fastansættelse. Ideen med Try and Hire er således, at både virksomheden og vikaren får lov til at afprøve samarbejdet, inden der indgås en endelig aftale med gensidig forpligtigelse. Det er altså et unikt springbræt til en fremtidig ansættelse, hvor både virksomheden og medarbejderen er tilfredse.

Efter endt ansættelsesperiode

Når den ansættelsesperiode, der mellem arbejdsgiver og arbejdstager i første omgang er blevet indgået, når sin afslutning, viser Try and Hire- konceptet for alvor sin anvendelighed. Det er nemlig på dette tidspunkt, at der skal indgås en aftale om, hvorvidt samarbejdet skal fortsættes eller afsluttes. Har vikaren været glad sit arbejde, og er virksomheden tilfreds med vikarens indsats, er der god grobund for fastansættelse.

3 gode grunde til, at Try and Hire er guld værd

  1. Lær hinanden at kende inden fastansættelse
  2. Undgå fejlansættelser
  3. Spar tid og penge

Hos Instaservice arbejder vi professionelt og målrettet med Try and Hire, og vi forsøger at skabe et godt match mellem kandidater og virksomheder, således at der er et solidt udgangspunkt for fremtidigt samarbejde. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om de mange fordele ved Try and Hire.