Ofte stillede spørgsmål

Skat

Du kan få svar på dine spørgsmål om SKAT på deres hjemmeside: www.skat.dk. Ellers kan du ringe til dem på telefon 72 22 18 18.

Hvis du har betalt 55 procent i skat, er der desværre ikke noget, vi kan gøre, og du er nødt til at kontakte SKAT.

Pension

Har du spørgsmål til din pension, kan du kontakte Pension Danmark på nedenstående adresse eller telefonnummer.
Du kan også finde mange flere informationer om din pension på www.pension.dk

Langelinie Allé 43, 2100 København

Telefon: 70 12 13 30

Login

Dit login ind til din bruger online er:

Brugernavn ( email )
Adgangskode ( Cpr, fx- xxxxxx-xxxx )

Her finder du afholdte vagter, lønsedler og din personlige kalender, som du råder over.

https://instaservice.temponizer.dk/index.php#login-form

Hvis du stadig oplever problemer med login, kan du kontakte Instaservice på telefon:

Sjælland: 53 53 34 64
Fyn & Jylland: 70 40 09 09

Feriepenge

Instaservice har et samarbejde med 3F Feriekasse. Såfremt du har spørgsmål til dine feriepenge, skal du kontakte feriefonden her:

3F-Feriekasse

Hovedkassererkontoret Kampmannsgade 4 1790 København V

Tlf.: 88 92 08 50
Mail: feriekasse@3f.dk

Straffeattesten

For at være ansat hos instaservice, skal du inden din ansættelse aflevere en ren straffeattest.

Den kan du få på alle politistationer. Du kan også få den, selvom du ikke har et CPR-nummer.

Hvis du har NemID, kan du bestille straffeattesten her:

https://www.borger.dk/politi-retsvaesen-forsvar/politi/straffeattester

Løn

Løn udbetales hver 14. dag.

I denne pdf kan man se en kalender over udbetalingsdage for første halve år.

I denne pdf kan man se en kalender over udbetalingsdage for andet halve år.

Code of Conduct – Vores adfærdskodeks

Hos Instaservice

Arbejder vi ud fra et dansk adfærdskodeks. Det er et regelsæt, der vejleder os i, hvordan vi driver vores forretning og hjælper medarbejderne med at fastholde en etisk adfærd landet over. Det kalder vi for vores Code of Conduct. Kort fortalt betyder det, at vi holder, hvad vi lover, og tilstræber at skabe værdi i alt, hvad vi gør.

Respekt for og overholdelse af loven er en ubestridt prioritet for Instaservice og overholdelse af de forskellige juridiske og lovgivningsmæssige rammer, der gælder i de jurisdiktioner, hvor virksomheden opererer, er det grundlag, hvorfra Instaservice kan beskytte sin integritet og sit omdømme.

Overtrædelse af Code of Conduct

Manglende overholdelse af Code of Conduct kan resultere i dårligere omdømme for ansatte og Instaservice og kan medføre straf i henhold til loven eller sanktioner i henhold til bestemte sæt af regler. Disciplinære foranstaltninger kan komme på tale i tilfælde af alvorlige overtrædelser af kodeks og kan medføre irettesættelse, eller afskedigelse.

Menneskerettigheder

Instaservice overholder alle relevante love og regler, der sigter mod beskyttelse og fremme af menneskerettigheder globalt og på arbejdet. Instaservice ser sine ansatte som sit største aktiv. Hver medarbejder er værdifuld, og sammen danner de grundlaget for Instaservice ‘s succes. Det er vigtigt, at medarbejderne behandler alle med værdighed og respekt. Instaservice accepterer ikke forskelsbehandling på grund af etnisk baggrund, køn, religion, alder eller seksuel orientering. Diskriminerende adfærd eller chikane af nogen art tolereres ikke.

Anti-korruption, bestikkelse og svig

Instaservice fordømmer korruption i alle dens former og tolererer den ikke i sin forretning eller med sine forretningspartnere. Hvis medarbejdere er involveret i bestikkelse eller korruption, kan de blive holdt personligt kriminelt ansvarlige og blive underkastet disciplinære forholdsregler.

De tre følgende principper gælder:

Instaservice og dens medarbejdere accepterer eller søger ikke at opnå bestikkelse i nogen form.
Instaservice foretager ikke og accepterer ikke smørelse eller returkommission af nogen art.
Instaservice ‘s medarbejdere giver eller modtager ikke gaver med mere end symbolsk værdi, bortset fra gaver, der gives eller modtages i særlige situationer.
Instaservice accepterer ikke nogen form for brug af ulovlige stoffer.
Ulovlige stoffer, rygning samt alkohol på arbejdspladsen

Instaservice fordømmer brugen af ulovlige stoffer og tolererer ikke brugen heraf.
Hvis medarbejdere er involveret i brugen heraf, kan de blive holdt personligt kriminelt ansvarlige og blive underkastet disciplinære forholdsregler.

De tre følgende principper gælder:

Instaservice og dens medarbejdere accepterer ikke brugen af ulovlige stoffer. Hvis medarbejdere er involveret i brugen heraf, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning.
Instaservice og dens medarbejdere overholder rygeloven samt eventuelle derudover fastlagte regler for rygning på arbejdspladsen. En overtrædelse heraf vil medføre en advarsel.
Instaservice accepterer ikke arbejde i påvirket tilstand. Ved mistanke om en promille over 0,5 vil en alkohol test blive rekvireret. En påvist promille ud over 0,5 vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
Grænsen mellem rigtigt og forkert kan undertiden være svær at trække på grund af forskelle i lokale kulturer, skikke og vaner. Hvis du er i tvivl, bør du som medarbejder afklare denne tvivl med din nærmeste leder.

Instaservice tolererer ikke nogen form for svig, herunder tyveri, underslæb, hvidvaskning af penge, arbejde i påvirket tilstand, eller misbrug af virksomhedens eller kundernes ejendom.

Forhold til leverandører

Instaservice ønsker at hjælpe med at fremme sociale og miljømæssige forbedringer hos vores leverandører.

Instaservice forventer, at vores leverandører overholder nationale love og internationalt anerkendte standarder og konventioner for etiske, miljømæssige og sociale forhold.

Forhold til kunder

Målet er at sikre, at kunderne stoler på Instaservice og oplever værdiskabende relationer.
Al kommunikation gennem alle kanaler til alle målgrupper skal være åben, sandfærdig og utvetydig.

Håndtering af klager

Instaservice skal behandle klager fra Medarbejdere, kunder eller tidligere medarbejdere og kunder, hurtigt og retfærdigt og i overensstemmelse med gældende love og regler. Instaservice har udviklet procedurer til støtte for denne proces.

Derfor skal du vælge Instaservice

Fast kontaktperson

Hos Instaservice får du en fast kontaktperson, der sørger for den daglige drift samt vikarhjælp til virksomheden.

Online booking og registrering

Som virksomhed for du mulighed for at registrere vagter online se statistik og et komplet overblik over vikarforbrug.

Ordnede forhold

Instaservice er tiltrådt vikaroverenskomsten i Dansk Erhverv, og derfor garanterer vi ordnede forhold for vores vikarer efter gældende overenskomster.

Et udvalg af

Vores kunder

Bellagroup
Europa
Meyers Contract Catering
Scandic logo
Clarion Hotels
jespers torvekøkken
Serwiz
Compass Group

Kontakt os